Børnehuset Mimers Brønd
Børnehuset Mimers Brønd
Paltholmterraserne 6 A
3520 Farum
cle3@furesoe.dk
72358550
72163680

Kalender

Velkommen til Mimers Brønds webside. Her kan du læse om vores værdier og vores dagligdag. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 72 35 85 50. Her er vores tilsynsrapport.

Velkommen til Mimers Brønd


Start i Mimers Brønd

Ny i Mimers brønd
Det er en stor omvæltning for jeres barn, at skulle passes uden for hjemmet. Derfor er det vigtigt at I tager jer god tid i starten, så jeres barn og I kan få tillid til og føle tryghed ved Mimers Brønd Hvis I som forælder føler tryghed ved Mimers Brønd og dets personale, har jeres barn lettere ved at falde til.

Mimers Brønd modtager primært børn som kommer hjemmefra, det er oftest det lille barn, men nogle gange får vi børnehavebørn, der kan være tilflyttere eller børn med anden etnisk baggrund, hvor forældrene har ventet på at få en plads.


Rundvisning
Hvis du som forældre får dit barn visiteret til Mimers Brønd, er I naturligvis velkomne til at få en rundvisning inden I tager imod tilbuddet. Hvis I siger ja tak til pladsen, aftaler I med stuens personale, hvordan Jeres barn får den bedste start i Mimers Brønd. Som personale anbefaler vi at I har afsat tid til indkøring, da det er en stor omvæltning for Jeres barn og starte i institution.


Indkøring
Når Jeres barn skal starte i Mimers brønd, aftaler I med stuens personale, hvordan indkøringen for Jeres barn skal foregå. Hver familie har forskellige behov og ønsker og det forsøger vi at tage hensyn til når I starter i Mimers Brønd. Derfor er det personalets største opgave at lytte til og forstå hvordan den enkelte familie ønsker indkøringen skal foregå så den bliver en god oplevelse for både børn og forældre. Hvis forældre er trygge ved at aflevere deres barn i Mimers Brønd, er det lettere for barnet at falde til. Derfor er indkøring en vigtig del, for at få både trygge børn og forældre. Stuerne siger velkommen børnene og deres famile med opslag på dørene til stuen.

Aflevering og afhentning
Da personalet altid skal vide, hvilke børn der er kommet, og hvilke børn der er gået hjem, er det vigtigt, at I altid siger goddag og farvel til en personale. Dette er specielt vigtigt på legepladsen. Husk at give besked hvis jeres barn skal hentes af andre.

Mødetid
Børnene skal være her klokken 9.30. Hvis jeres barn ikke kommer, eller kommer senere, bedes I kontakte os inden kl. 9.30.

Sygdom
Vi modtager ikke syge børn i institutionen.
Nå barnet kommer tilbage efter en sygdomsperiode skal det være så friskt, at det kan deltage i alle aktiviteter både inde og ude.
Hvis jeres barn er i penicillinbehandling, for streptokokker, skal det være hjemme i to dage, før det må kommer her igen.
Personalet giver kun jeres barn medicin, hvis den er livsnødvendig. Læs om syge børn i daginstitution på Områdeinstitution Nordvest hjemmeside.
 

Vi har udarbejdet et velkomstskriv til nye forældre. Det kan læses her: Velkommen i børnehaven og Velkommen i vuggestuen.