Børnehuset Mimers Brønd
Børnehuset Mimers Brønd
Paltholmterraserne 6 A
3520 Farum
cle3@furesoe.dk
72358550
72163680

Kalender

Velkommen til Mimers Brønds webside. Her kan du læse om vores værdier og vores dagligdag. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 72 35 85 50. Her er vores tilsynsrapport.

Siden 2004 har alle institutioner lavet pædagogiske læreplaner indenfor seks lovbestemte temaer - de såkaldte hverdagslivstemaer. Vi arbejder løbende med temaerne, og alle seks temaer bliver gennemgået. Nedenfor kan du læse eksempler på vores arbejde med hverdagslivstemaerne. 

 

Tema: Natur og naturfænomener: 
Gennem naturoplevelser skabes grundlag for barnets udvikling af æstetiske kompetencer. Vi har i foråret 2015 arbejdet med dette tema, hvor vi havde fokus på klima og miljø. Du kan læse den pædagogiske læreplan for dette tema her.


Tema: Sproglig udvikling: 
Et veludviklet sprog er en forudsætning for, at barnet kan kommunikere og reflektere. Barnet lærer gennem sprog at regulere sin adfærd og udvikler et bevidst forhold til sin omverden. 

I 2016 har vi arbejdet med børnenes sproglige udvikling. Læs læreplanen her.


Tema: Krop og bevægelse: 
Når barnet kan koordinere sin bevægelser, udvikle sin kropsbevidsthed, sine sanser og mestre de motoriske færdigheder, udvikler det også selvhjulpenhed og personlig integritet.   

I seks måneder har vi arbejdet med at udvikle børnenes kropsbevidsthed - både i vuggestuen og i børnehaven. Du kan læse den pædagogiske læreplan her

 

Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier: 

Kultur kan meget kort defineres som: Det vi gør – sammen. De kulturelle udtryksformer er hele tiden under forandring, vi påvirker og påvirkes af hinanden. Børnene skal lære at navigere i dette univers ved at opbygge et fundament af kulturelle udtryksformer og værdier. 

Læs mere om vores seneste arbejde med kultur i den pædagogiske læreplan, som ligger her