Børnehuset Mimers Brønd
Børnehuset Mimers Brønd
Paltholmterraserne 6 A
3520 Farum
cle3@furesoe.dk
72358550
72163680

Kalender

Velkommen til Mimers Brønds webside. Her kan du læse om vores værdier og vores dagligdag. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 72 35 85 50. Her er vores tilsynsrapport.

Værdier

Mimers Brønds profil


I Mimers Brønd tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, såvel som i børnegruppen. Vi lægger vægt på, at man lærer at blive en del af et fællesskab, samtidig med at barnet lærer og udvikler sig i sit eget tempo. Vi arbejder på at udvikle barnets selvværd og identitet ved at arbejde med barnets selvhjulpenhed - barnet skal opleve succes ved at kunne selv, det være sig den 1 årige, der lærer at gå eller den 5 årige, der lærer at skrive sit navn.


Børn trives i rutiner, det giver tryghed og fremmer barnets udvikling, derfor er børnene i Kærnehusets vuggestue tilknyttet en stue med faste voksne.


I Børnehaven arbejder vi i faste aldersopdelte grupper, som laver diverse aktiviteter sammen hver formiddag og også spiser frokost sammen, også her er der tilknyttet faste voksne.